Friday, 11 October 2013

ബഥനി ടോലാ , നാഗ് രി , മിയാൻപുർ കേസുകൾക്ക്‌ ശേഷം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ് മണ്‍പൂർ- ബഥെ കേസിലും നീതി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു

[1997 ഡിസംബർ ഒന്നിന് രാത്രി  ബീഹാറിൽ ജഹാനാബാദ് ജില്ലയിൽ  ലക് ഷ് മണ്‍ പുരിൽ ബതെ  ഗ്രാമത്തിൽ സവർണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾ ആയ ഭൂവുടമാവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സായുധ സേന ( രണ്‍വീർ സേന) നടത്തിയ ആസൂത്രിതമായ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ 27സ്ത്രീകളും 17 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 61 ദലിതുകൾ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ; ഇത് സംബന്ധിച്ച്  നിയുക്തമായ സ്പെഷൽ കോടതി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറ്റക്കാരായി വിധിച്ച എല്ലാ പ്രതികളെയും   'തെളിവുകൾ വിശ്വസനീയമല്ലെ'ന്നു പറഞ്ഞു പറ്റ്നാ ഹൈക്കോടതി ഈ ആഴ്ച കല്പ്പിച്ച ഒരു വിധിയിൽകുറ്റവിമുക്തർ ആക്കി .]
സി പി ഐ (എം എൽ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ: ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ  നിന്ന് :
 രാഷ്ട്രത്തിന്റെ "കൂട്ടായ മനസ്സാക്ഷിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി" അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തെളിവ് ഇല്ലാതെ,തൂക്കിലേറ്റി. എന്നാൽ, ബാഥെയിൽ ദളിതുകൾക്കെതിരായി നടന്ന കൂട്ടക്കൊലയിൽ കുറ്റക്കാർ ആയി കീഴ്ക്കോടതി കണ്ടെത്തിയവരെ 'തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ' ഹൈക്കോടതി വിട്ടയച്ചു ". തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് ബീഹാറിലെ കീഴ്കോടതികൾ വിധി കല്പ്പിക്കുന്നത് എന്നാണോ പറ്റ്നാ ഹൈക്കോടതി ചിന്തിക്കുന്നത് ? ദളിതുകല്ക്കെതിരെ കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തിയതിന് കോടതികൾ കുറ്റക്കാർ ആയി വിധിച്ചവരെ ഉയർന്നകോടതികൾ വെറുതെ വിട്ടയക്കുന്ന ബഥനി ടോലാ , നാഗ് രി , മിയാൻപുർ കേസുകൾക്ക്‌ ശേഷം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ് മണ്‍പൂർ- ബഥെ കേസിലും അത് ആവർത്തിക്കുന്നു!

'Laxmanpur Bathe: A Carnage for the Entire World to Know!'

Batan Bigha, a dalit Tola (hamlet) of Laxamanpur-Bathe village in Jehanabad district, lies on the banks of Sone river that forms the boundary between Bhojpur and Jehanabad. On the other side of Sone lie villages like Barki Kharaon (Bathani Tola) of Sahar block which has been a centre of Ranvir Sena activities. Batan Bigha is mostly inhabited by dalit communities like Mallah, Rajwar, Paswan, Pasi and Nai. Some of the families in the Tola were supporters of Party Unity and some others were supporters of our Party. But in no case was the Tola or the village of Bathe, a stronghold of PU or CPI(ML), nor did we have any armed presence in the village. In that respect, the Tola provided an ideal soft target for the Sena. What makes the massacre more gruesome is that unlike the earlier big massacre by Ranvir Sena at Bathani Tola, there was no feud between the Bhumihar landlords and the dalits and agrarian labourers over the question of land, wages or social dignity.
On the night of 1 December, two big boatfuls of armed Ranvir Sena men crossed over from Sahar to the banks near the Tola. The two boatmen who ferried the killers were gagged. Later, after ferrying back the armed band, the two were killed. On their way to the Tola the gang came across five fishermen who were fishing in the river. To ensure that ther could not raise an alarm, the fishermen were gagged and hacked to death showing the high degree of prior planning that went into executing the massacre.
On crossing over they were joined by another group of Sena men from nearby villages. The entire armed band, comprising about one hundred and fifty men, then stealthily proceeded to the Tola and surrounded it from all sides. Showing no haste for their killing spree, they divided themselves in groups of ten and first entered all the houses. And then without waiting for the helpless victims to wake up, opened fire and gunned down 54 people in all. Including the five fishermen and the two boatmen, the killer Sena’s total ‘score’ for that night reached 61. This ‘score’ too was pre-planned. A few days before the carnage, Birendra Singh, a Sena man and resident of Bathe, was heard in the nearby Parasi village that Sena would enact such a carnage that the entire world would know. Such was the devilish plan of the Sena. In fact, the firing was stopped after the killers estimated that they had piled 70 corpses. The injured ones lying among the corpses were taken to be dead. At the end of the bloodbath, the Ranvir Sena’s ‘score’ card read 5 injured and 61 dead including 27 women (8 of them pregnant) and 17 children (the youngest being 1 year old) apart from dalits, five members of the Koeri community were also killed. Some of the families of the Tola were totally wiped out. Many corpses had no claimants.
A day earlier on 30 November, a meeting of the Sena was held at the house of one Dharma Sharma in the neighbouring Kamta village. Apart from Sena men from Kamta and Laxmanpur-Bathe, the meeting was attended by men from the nearby villages of Belsar, Chanda, Sohasa, Kharsa, Koyal Bhupat, Basantpur, Parshurampur etc. The meeting also elected the Sena chief for the district. The prior information of an impending ‘mega-massacre’ had reached our Party sources in Bhojpur. From the information available to us, it was perceived that the attack would take place in Bhojpur. Likewise our vigil and preparedness were stepped up in Bhojpur. Our apprehensions of a Sena offensive was duly conveyed to the police and the administration in Bhojpur but like in the case prior to the Bathani Tola massacre, no action of any sort was taken in Bhojpur. The role of the police and administration becomes suspect from the fact that in Jehanabad, they took virtually no action despite being fully aware of the Sena’s huge meeting on the night of 30 November at Kamta village specially when just across the Sone, in Bhojpur, a major attack was perceived by the Ranvir Sena.
Anger overpowered the grief of the survivors. Till 3 December they refused to cremate the dead bodies. When the local RJD MLA, Ravindra Singh approached them with the advice to cremate the corpses, he was promptly chased away by the villagers. On 3 December, Rabri Devi along with Maqbool Dar, Deputy Home Minister of the Union Government, flew down to Bathe to console the victims. Like the ex-chief minister Laloo Yadav, she too flew down to offer hefty compensation but still the villagers refused to be purchased off.
Later, on the same day Comrade Vinod Mishra, along with CPI(ML) leaders Rajaram Singh, Mahendra Singh and KD Yadav visited the carnage site. It was only after they went from house to house to see all the victims that the villagers started lifting the corpses. All the corpses were then brought to the banks of Sone where they were cremated.
(from liberation, january 1998)


http://www.news18.com/videos/nitish-govt-dismantled-all-probe-committees-in-lakshmanpur-bathe-massacre-case-228053.html
http://www.news18.com/videos/residents-living-under-fear-after-hcs-decision-in-lakshmanpur-bathe-massacre-case-228051.html

No comments:

Post a Comment